PRZYPOMINAMY

Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
na sesję styczeń-luty 2018 r. przyjmowane są w sekretariacie szkoły
do piątku 8 września 2017 r., do godz. 15.00.